ขาโต๊ะสำเร็จรูป

ทางร้านมีจำหน่ายขาโต๊ะเหล็ก แบบมีท๊อปหรือไม่มีท๊อป

ขาเหล็กอย่างดี แข็งแรง

มีแบบขากลม และ ขาแบบสี่เหลี่ยม
Visitors: 61,642