หน้าแรก


ทางร้านจำหน่ายไม้ เอ็มดีเอฟ MDF แบบธรรมดา

แบบกันชื้น HMR MDF (สีเขียว)

MDF แบบธรรมดามีความหนา 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 19 / 25 มม.

MDF HMR แบบกันชื้นมีความหนา 5/ 9 / 12 / 18 มม.

Visitors: 62,938